IMG 20200529 161707 scaled

Huisregels en veiligheid

Voor een bezoek aan Samcity hebben wij de volgende huisregels opgesteld, zo houden we het netjes en veilig.

Plan je bezoek
IMG 20200529 161707 scaled

algemeNE huisregels

 • Bezoek en/of deelname aan al onze activiteiten is op eigen risico.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Honden zijn niet toegestaan in Samcity.
 • Het is in het trampolinepark, de escaperooms, de lasergame arena, de shooting alley en het BMX & Skatepark niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken te nuttigen. (Alcoholhoudende) dranken kunnen enkel genuttigd worden in het restaurant.
 • Het is in het gehele gebouw verboden om te roken.
 • Het is niet toegestaan medebezoekers en/of personeel te beledigen dan wel medebezoekers of personeel onheus te bejegenen.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
 • Het is verboden te discrimineren of discriminerende uitlaten te doen.
 • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens of gelijkende voorwerpen bij je te dragen.
 • Binnen het gebouw is heling en het meenemen van gestolen spullen verboden.
 • Bij diefstal of andere strafbare feiten wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.
 • Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen/instructies van het personeel.

Huisregels BMX & Skatepark / trampolinepark

 • Deelname BMX & Skatepark is vanaf 7 jaar. Een minimale lengte van 1.20 m is vereist.
 • Bezoek en/of deelname aan het BMX & Skatepark is op eigen risico.
 • Bescherming is verstandig, een helm is verplicht tot 16 jaar.
 • Een BMX mag geen one piece crank (crankstel uit één stuk) hebben en geen spatborden en versnellingen. Plastic pedalen en bar-ends* zijn verplicht. *stuurdoppen aan de zijkant van het stuur
 • Stuntsteps mogen geen verstelbare of inklapbare sturen hebben.
 • Stuntstepwielen mogen max. 125 mm zijn.
 • Behandel iedereen in het BMX & Skatepark met respect.
 • Het opzettelijk toebrengen van schade aan het BMX & Skatepark wordt gezien als vandalisme. Deze schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Is er sprake van een ongeval, blijf altijd bij het slachtoffer. Laat iemand het personeel waarschuwen. Vertel rustig wat er is gebeurd. Bij de verhuurbalie is een EHBO koffer aanwezig.
 • In het trampolinepark zijn antislipsokken verplicht.

Bij het niet nakomen van een of meerdere van onze huisregels kunnen sancties worden opgelegd zoals uitzetting, weigeren van toegang of een pandverbod. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal ten allen tijden de politie worden gewaarschuwd.

WAAR WIL JE LOSSE TICKETS
VOOR BESTELLEN?

Kom je met een groep? Dan hebben we leuke arrangementen voor je samengesteld.

Arrangementen